اخبار
توليد روش تدريس درس هاي كتاب تفكر و سبك زندگي پايه هاي هفتم و هشتم به صورت الكترونيك سه‌شنبه 14 شهريور 1396
اتمام جشنواره الگوهاي برتر تدريس كتاب تفكر و سبك زندگي پايه هاي هفتم و هشتم سه‌شنبه 14 شهريور 1396
شرط اول دانشمند شدن، خوب فکر کردن است يكشنبه 22 آذر 1394
در آستانه هفته پژوهش انجام شد: سفر معاون وزیر به کلاس درس تفکر و پژوهش يكشنبه 22 آذر 1394
گزارش خبري جلسة نقد و بررسي درس‌هاي تفكر و پژوهش كتاب تفكر و سبك زندگي پاية هشتم يكشنبه 22 آذر 1394
گزارش خبري جلسة نقد و بررسي درس‌هاي تفكر و پژوهش كتاب تفكر و سبك زندگي پاية هفتم يكشنبه 22 آذر 1394
DVD فیلم های کوتاه تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم يكشنبه 22 آذر 1394
كتاب معلم و فيلم هاي كوتاه درس تفكر و سبك زندگي هفتم يكشنبه 22 آذر 1394